Kersha

Odpowiedzialność

Zastanów się i odpowiedz: Kiedy oddajesz odpowiedzialność pracownikowi? Najczęściej jak coś się „wali”, „sypie” pytamy, kto jest za to odpowiedzialny.

Najgorzej jest w sytuacji kiedy pracownik lub menadżer trafia na problem i stawia siebie w roli ofiary. Tym samym odcina się od możliwości osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

UWAGA! To jest miejsce szybkiej naszej reakcji, żeby na powrót zaangażować pracownika lub menadżera. Takie zachowanie nazywamy „BYCIEM PONIŻEJ LINII”. Osoby lub organizacje znajdujące się poniżej linii zawsze wtedy, gdy świadomie unikają brania odpowiedzialności za cele indywidualne lub zespołowe.

Osoba, organizacja, która potrafi brać odpowiedzialność za efekty znajduje się „POWYŻEJ LINII”. Czyli czuje, że wynik, który ma zostać osiągnięty, zależy od niej i identyfikuje się z tym zadaniem.

Odpowiedzialność za podejmowane działania ponosimy już od samego początku, nie na końcowym etapie, czyli przy omawianiu efektów. Osoba odpowiedzialna identyfikuje się z zadaniami czując, że ma wpływ na ich efekty na każdym etapie ich realizacji.

Składowe zachowań jednostek, zespołów i organizacji, które są zdolne do uzyskiwania bezprecedensowej wydajności (Tracy Skousen):

  • „dostrzeganie” (see it) – umiejętność analizowania i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości;
  • „poczucie związku” (ownership) – zdolność do powiązania własnych zachowań z celami osobistymi, grupowymi i całej firmy. Dostosowanie swoich poczynań do działań innych, tak by razem osiągać zamierzone rezultaty;
  • „rozwiązywanie problemów” (solve it) – kreatywność, umiejętność wyciągania wniosków ze swoich sukcesów i porażek, oraz otwartość na podejmowanie ryzyka;
  • „wykonanie” (do it) – zdolność do zrobienia tego co zadeklarowaliśmy, w sposób konsekwentny bez oglądania się na innych. Wymaga tworzenia atmosfery zaufania, żebyśmy mogli pracować zespołowo nad realizacją wspólnych celów.

 

Jakie najważniejsze działania powinieneś podjąć jako menadżer, kiedy chcesz przenieść zespół powyżej linii?

  1. Rozpoznaj fundamentalne cele jakie chcesz osiągnąć w formie/organizacji, które ukierunkowują wszystkie działania pracowników i UZASADNIAJĄ formułowane wobec nich oczekiwania i zadania.
  2. Wprowadzać do kultury sformułowania w komunikacji „poniżej linii” „powyżej linii”, wtedy każdy to rozumie i akceptuje.
  3. Wyrażaj UZNANIE, gdy pracownicy podejmują kroki we właściwym kierunku i wynagradzaj ich.
  4. Opowiadaj historie o sukcesach i postępach w realizacji celów. To wyzwoli energię w organizacji. [1]

               

Pozostawiam Cię ze zdaniem  „NIE BIERZ ZA SWOJE, TEGO CO NIE TWOJE”, które jest moim mottem na ten rok 2021r.

Zapraszam Cię do kontaktu i współpracy… tel.: 500205115


[1] ICAN INSTITUTE 2010r. rozmowa z Tracy Skausenem

Co możemy razem zrobić?

Napisz lub zadzwoń tel. +48 500 205 115